F.A.Q.

Najczęściej zadawane pytania

F.A.Q.

Najczęściej zadawane pytania przy obsłudze podatnika:

Czy mogę rozliczyć Podatek nie godząc się na przystąpienie do VLH e.V. jako członek?

Niestety nie rozliczam na czarno. Zajmuje się się rozliczeniami profesjonalnie, jako pełnomocnik i nie jestem zainteresowany narażaniem się na kłopoty.

Jak i do kiedy mogę zrezygnować z członkostwa w VLH e.V.?

Wedle wewnętrznych przepisów VLH. e.V., w roku w którym przystąpiliśmy do stowarzyszenia, możemy zrezygnować z członkostwa do końca bieżącego roku. Jeżeli staliśmy się członkami w roku poprzednim, możemy złożyć rezygnację do końca października bieżącego roku.
Polecam szybką i skuteczną formę rezygnacji OnLine korzystając ze strony https://service.vlh.de/kuendigung

Czy jeżeli zrezygnowałem z członkostwa w VLH e.V. mogę do niego powrócić?


Tak. VLH e.V. nie robi tu problemów. Wtedy podpisujemy formularz o ponowne przystąpienie i musimy ponownie podpisać pełnomocnictwo, ponieważ z rezygnacją wygasło też poprzednie z automatu.

Czy jeżeli jestem członkiem VLH.e.V. Pan Wężyk ma obowiązek mnie rozliczyć?


Nie. Nie ma takiego obowiązku. VLH e.V. posiada 3.000 innych placówek z których też można skorzystać i generalnie jak nie chcemy się rozliczyć to nie musimy, natomiast składka członkowska jest należna. Proszę Pamiętać – nie są Państwo klientami danego doradcy, a członkami stowarzyszenia VLH e.V.
To zasadnicza różnica.
Generalnie ujmując, doradcy powinno zależeć na rozliczeniu, bo nie czyni tego za darmo, natomiast gdy petent staje się niesforny, wulgarny, itd. doradca ma prawo odmówić udzielenia porad / usługi. 

Czym jest Lohnsteuer i czym jest Einkommensteuer?

Einkommensteuer to jest podatek dochodowy.
Pod podatek dochodowy w Niemczech podlega każda osoba, która na terenie Niemiec generuje dochód (czyli najprościej mówią pracuje / zarabia). Podatek ten jest podatkiem rocznym.

Lohnsteuer to jest podatek pobierany przez pracodawcę i przekazywany do urzędu finansowego na poczet podatku dochodowego. Jest to więc przedpłata na podatek dochodowy. Podatek ten jest podatkiem miesięcznym.

Co to są klasy podatkowe i czym się one różnią?

Klasy podatkowe formują wysokość pobranego podatku Lohnsteuer, czyli przedpłatę na podatek dochodowy.
Klasy podatkowe:

Klasa 1 – to podatek pobierany od singli, osób nie będących w związku małżeńskim lub uprawomocnionym związku partnerskim tej samej płci. Klasa ta jest również wybierana gdy małżonek mieszka poza granicą państwa niemieckiego.

Klasa 2 – jest dla osób samotnie wychowujących dziecko. Zatrzymywany podatek jest niższy niż przy klasie 1 ze względu na ulgi które tej osobie się należą.

Klasa 3 – jest dla osób żyjących w związku małżeńskim lub uprawomocnionym związku partnerskim tej samej płci, która to wybrana osoba zarabia więcej niż jej partner życiowy. Klasa ta jest polecana dla osoby pracującej, w momencie gdy jej partner(ka) nie ma pracy.  Przy klasie 3 podatek jest najniższy. Osoba nie pracująca lub mniej zarabiająca otrzymuje automatycznie klase podatkową 5. (klasy 3/5)

Klasa 4 – jest dla osób żyjących w związku małżeńskim lub uprawomocnionym związku partnerskim tej samej płci. Wysokość podatku nie różni się niczym od klasy 1. (klasy 4/4)

Klasa 5 – jest odwrotnością klasy 3. Partner płaci stosunkowo wysoki podatek. (klasy 3/5)

Klasa 6 – to najwyższy podatek w całej tej kategorii. Jest on pobierany wtedy gdy osoba pracuje u dwóch pracodawców jednocześnie (czyli na dwóch Lohnsteuerkartach), wtedy pierwszy pracodawca odprowadza podatek wedle zasad klasy podatkoweej 1 do 5 a drugi pracodawca pobiera podatek od wysokości zarobków na poziomie klasy podatkowej 6. Często się zdarza że na początku zatrudnienia w DE pracodawca ten podatek pobiera, ponieważ pracownik nie posiada jeszcze osobistego numeru podatkowego “Steuer-ID”.

Jak wysoka jest stopa wolna od podatku dochodowego?

W 2023r. singel 10.908€, małżonkowie 21.816€
W 2022r. singel 10.347€, małżonkowie 21.816€
W 2021r. singel   9.744€, małżonkowie 19.488€
W 2020r. singel   9.408€, małżonkowie 18.816€
W 2019r. singel   9.168€, małżonkowie 18.336€
W 2018r. singel   9.000€, małżonkowie 18.000€
W 2017r. singel   8.820€, małżonkowie 17.640€
W 2016r. singel   8.652€, małżonkowie 17.304€
W 2015r. singel   8.472€, małżonkowie 16.944€
W 2014r. singel   8.354€, małżonkowie 16.708€
W 2013r. singel   8.130€, małżonkowie 16.260€
Od 2010r. singel  8.004€, małżonkowie 16.007€,

Jak wysoki jest podatek dochodowy w Niemczech?

Podatek w Niemczech jest podatkiem progresywnym. Im wyższa jest suma do opodatkowania, tym wyższa jest stopa podatkowa. Podatek więc procentowo zaczyna się od 0,01% a kończy na 45%. Formułka / przepis prawa do wyliczenia podatku:  https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__32a.html
Patrząc z innej perspektywy, po przekroczeniu około 63 tysięcy Euro rocznie kwoty do opodatkowania, singel wpada w podatek liniowy 42%.

Czy muszę złożyć deklaracje podatkową? ( Obowiązek)

Jesteś zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego, jeśli:
– dostaniesz wezwanie od urzedu Finansowego do złożenia deklaracji podatkowej,
– Twój podlegający opodatkowaniu “dodatkowy” dochód przekroczył 410€ (patrz pozycje 15 na Lohnsteuerkarcie).
– otrzymałeś świadczenia zastępujące wynagrodzenie, takie jak zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld), zasiłek chorobowy (Krankengeld), zasiłek rodzinny (Elterngeld) lub dodatek za krótki czas pracy (Kurzarbeitergeld KUG) w wysokości przekraczającej 410 €.
– miałeś kilka równoległych stosunków pracy z różnymi pracodawcami (pracowałeś na Klasie podatkowej 6).
– Ty lub Twój pracujący małżonek mieliście przez część lub cały rok klasę podatkową 3 na 5.

– przedsiębiorcy (Gewerbe) zawsze muszą terminowo składać deklaracje podatkową.

Jak wysokie są kary za zwłokę w oddaniu deklaracji podatkowej?

Kara za zwłokę wynosi 0,25% od naliczonego podatku, ale co najmniej 25€ za każdy miesiąc zwłoki. Maksymala kara może wynieść 25.000€.
Warto wiedzieć: jeśli możesz liczyć na zwrot podatku, urzędnicy skarbowi zwykle przymykają oko na kwestię kar za zwłokę. Urząd skarbowy może nałożyć kare za zwłokę, ale nie musi tego robić. Kara za opóźnienie w oddaniu deklaracji podatkowej zależy od uznania urzędu skarbowego.
Podczas trwania pandemii, terminy oddania deklaracji znacząco się wydłużyły, a to też może wpłynąć na kwestie wysokości kar. 

Czy raz złożona deklaracja podatkowa, zobowiązuje mnie do składania zeznania podatkowego co rok aż do śmierci?

Nie. Jeżeli jako podatnik złożyłeś dobrowolne zeznanie podatkowe, nie obliguje Cię to automatycznie do składania go w przyszłości. Każdego roku możesz na nowo zdecydować, czy złożysz zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym, czy też nie. Tyczy się to osób na Klasie podatkowej 1 lub małżonków na klasie podatkowej 4/4.

Do kiedy muszę złożyć deklaracje podatkową?

Ze względu na Coronę, standardowe terminy obowiązku złożenia deklaracji podakowej uległy zmianie.

Gdy rozliczamy się sami:
za rok 2021 – 31.10.2022
za rok 2022 – 02.10.2023
za rok 2023 – 02.09.2024
za rok 2024 – 31.07.2025 (standard)

Gdy rozlicza profesjonalista:
za rok 2021 – 31.08.2023
za rok 2022 – 31.07.2024
za rok 2023 – 02.06.2025
za rok 2024 – 30.04.2026 (standard)

Ile kosztuje rozliczenie podatku przez Vlh e.V.?

Koszt jest ujęty w regulamine płacenia składek.pdf i tak rozpoczyna się od 39€ i kończy na 385€
Najczęściej rozliczam rodziny którch łączne przychody roczne nie przekaczają 50.000€ i ich opłaty mają się następująco:
– łączne przychody roczne pomiędzy 15.001€ a 20.000€ = składka 104€
– łączne przychody roczne pomiędzy 20.001€ a 30.000€ = składka 126€
– łączne przychody roczne pomiędzy 30.001€ a 40.000€ = składka 152€
– łączne przychody roczne pomiędzy 40.001€ a 50.000€ = składka 177€
Składka za rok 2023 upważnia do rozliczeina 2022 roku. Składki są roczne i należne od daty przystąpienia do zjednoczenia VLH e.V. aż do rezygnacji. 
Zrezygnować z członkostwa można łatwo w sposób online, wypełniając ten formularz.

Jakie dokumenty są niezbędne do rozliczenia?

Proszę zapoznać sie z check listą.pdf

UWAGA – jeżeli jesteś zarejestrowanym podatnikiem w Polsce (jesteś zameldowany w PL), niezbędny do rozliczenia jest dokument UE/EOG wystawiony na każdy rok jaki chcesz rozliczyć. Proszę więc pobrać ten dokument / formularz jako pdf z oficjalnej strony i go wydrukować. Jest to niemiecki formularz więc urzędy skarbowe w Polsce go nie posiadają. Proszę wypełnić trzecią stronę, która jest w języku polskim, a mianowicie uzupełnić datę w górnym prawym rogu, wypełnić pozycje 4 do 10 (A-mąż, B-małżonka) i podpisać się w pozycji 16. Resztę pól proszę nie wypełniać, to zadanie urzędnika w polskim urzędzie skarbowym. Urząd skarbowy wypełni ten formularz tylko po wcześniejszem złożeniu polskiej deklaracji PIT (nie zapomnieć o formularzu PIT-ZG) i po uiszczeniu drobnej opłaty skarbowej.

Co mogę odliczyć od podatku dochodowego?

Wszystkie wydatki na pozyskanie, zabezpieczenie i utrzymanie przychodów, można odliczyć od podatku. (dojazdy do pracy, podwójne gospodarstwo, szkolenia, ubezpieczenia adwokackie, składki do zjednoczenia pracowniczego (np. IGM), książki, laptop i mnóstwo innych wydatków).

Dodatkowo można odliczyć: darowizny na organizacje pomocy społecznej (Spenden), nadzwyczajne koszty przypadków losowych (koszty pogrzebów), ubezpieczenia osobowe (Haftpflichtversicherung), dodatkowe składki zdrowotne, emerytalne, itd…
Lista jest długa – zobacz checkliste

Usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego (haushaltsnahe Dienstleistungen) i usługi rzemieślnicze (Handwerkerleistungen) to koszta które bezpośrednio obniżają nasz podatek. Warunkiem jest posiadanie rachunku rzemieślnika czy też osoby pomagającej w gospodarstwie domowym (pomoc kuchenna, przy sprzątaniu, ogrodnik itd.) i rachunek ten musi zostać zapłacony przelewem bankowym (gotówka nie wchodzi w rachubę). Od takiego rachunku można odliczyć tylko robociznę – n.p. godziny malarz czy też kafelkarza, a nie jego materiał czyli farba, kafelki itp. (często na rachunku widnieje na samym dole adnotacja – “Die Lohnleistung beträgt = xxx€”). Tego typu koszta posiada każdy kto wynajmuje w Niemczech mieszkanie (Betriebskostenabrechnung).

Czego nie mogę odliczyć od podatku?

Nie można odliczyć wydatków związanych z życiem prywatnym. W przeciwnym razie system podatkowy nie miał by sensu. 

Czym jest Steuer-ID, a czym Steuernummer?

Steuer-ID to numer identyfikacji podatkowej tak jak PESEL i jest przypisany do każdej osoby.
Numer podatkowy to numer nadawany przez urząd skarbowy, w celu rozliczenia danego podatku. Tak więc rodzina która się rozliczy w urzędzie skarbowy dostanie Steuerbescheid na którym w górnym lewym rogu będą widoczne trzy numery – numer Steuer-ID męża, numer Steuer-ID żony i wspólny numer podatkowy. Steuer-ID jest 11 cyfrowy “00 000 000 000” a Steuernummer ma następujący format: “00 / 000 / 00000” lub “00 / 000 / 00000”. Za każdym razam jak się przeniesiemy i będziemy podlegać pod nowy urząd finansowy, ten automatycznie nada nam nowy numer podatkowy, a poprzedni numer wygaśnie.  Dla ciekawośći, w niemczech jest 610 urzędów finansowych.

Ile lat wstecz mogę się rozliczyć z urzędem skarbowym w Niemczech?

Dobrowolnie możesz się rozliczyć do 4 lat wstecz. Jesteśmy w 2023r więć możemy rozliczyć dobrowolnie lata 2019 – 2022.
UWAGA – urząd finansowy może od nas zażądać rozliczenia do 7 lat wstecz, a w przypadku podejżeń o przestępstwa podatkowe, nawet do 10 lat wstecz. JA oferuje rozliczenia od 2016r / są to na dzień dzisiejszy bardzo żadkie przypadki, najczęścien trafiają w ręcistów.
Nie dotykam przypadków gdzie urząd finansowy ma podejżenia związaną z przestępczością finansową (brak uprawnien / tu polecam Fachanwalt für Steuerrecht)

Rezydencja podatkowa?

Opodatkowanie względem ograniczonego (beschränke Steuerpflich) i nieograniczonego obowiązku podatkowego (unbeschränkte Steuerpflicht).
Poniżej tłumaczenie najważniejszych zdań pierwszego paragrafu z przepisów prawa podatku dochodowego:
§1(1)EStG Osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu* w Niemczech podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego.
  *zwykły pobyt to taki który przekracza 6 miesięcy (183 dni). 
§1(3)EStG Na wniosek osób fizycznych, które nie mają w Niemczech ani miejsca zamieszkania, ani miejsca stałego pobytu, uznaje się je za podlegające nieograniczonemu podatkowi dochodowemu, o ile osiągają one dochody krajowe w rozumieniu § 49. Ma to miejsce tylko wtedy, gdy co najmniej 90% ich dochodów podlega w danym roku kalendarzowym opodatkowaniu niemieckim podatkiem dochodowym lub gdy dochody nie podlegające opodatkowaniu niemieckim podatkiem dochodowym nie przekraczają kwoty wolnej od podatku zgodnie z § 32a ust. 1 zdanie 2 nr 1;

Zachęcam również do zapoznania się z “umową pomiędzy państwami DE i PL w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków dochodowych“.  Dzięki temu porozumieniu podatek płacimy tylko w jednym kraju a nie w obydwuch na raz. To było by nie sprawiedliwe. 

Kindergeld – komu się należy i w jakiej wysokości?

Przepisy prawa do zasiłku rodzinnego Kindergeld są przepisami prawa podatkowego / podatku dochodowego w przedziale §62-78 EStG.
Do zasiłku rodzinnego uprawniona jest osoba, która podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego zgodnie z §1, lub jest traktowana jako osoba podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego zgodnie z §1(3).

Generalnie jeżeli pracujemy w Niemczech, to należy nam się zasiłek na dziecko / dzieci. Jeżeli natomiast dziecko mieszka w Polsce to na pierwszym miejscu stawiany jest 500+, a niemiecka strona wypłaca tylko różnicę pomiędzy polskim a niemieckim świadczeniem. 

Rozdzielność majątkowa – jak się rozliczyć?

Rozdzielność majątkowa to odrębne przepisy, nie mające nic wspólnego z przepisami podatkowymi. Rozdzielność majątkowa nie koliduje z prawem podatkowym do wspólnego rozliczania się na koniec roku. Jeżeli małżonkowie nie chcą rozliczyć się razem, nie muszą tego robić. Mają pełne prawo do rozliczania się osobno.

Kto może rozliczać podatek w Niemczech?

Z podatków możemy rozliczać się sami lub z pomocą osoby uprawnionej. W pełni uprawnieni są: doradcy podatkowi (Steuerberater), adwokaci (Rechtsanwälte, niedergelassene europäische Rechtsanwälte), biegli rewidenci (Wirtschaftsprüfer) jak i dwa kolejne zawody których tytuły od lat nie zostały już nadawane / są na wymarciu (Steuerbevollmächtigte, vereidigte Buchprüfer).

Dodatkowo pomocy mogą udzielać również stowarzyszenia pomocy w zakresie podatków od wynagrodzeń na podstawie §4(11)STBerG.  Takim stoważyszeniem jest VLH e.V. do którego przynależe jako aktywny członek. To jest moja wizytówka potwierdzająca członkostwo w VLH jako kierownik poradni (Beratungsstellenleiter).

Kto nie może rozliczać podatku w niemczech?

Osoby nie ujęte w przepisach §3STBerG i §4STBerG nie mogą udzielać pomocy przy przy wypełnianiu formularzy podatkowych, jaki i doradzać w zakresie podatkowym. Należą do nich wszelkiego rodzaju serwisy biurowe działające na własną rękę, znajomi robiący rozliczania za przysłowiową niewielką opłatą, wszelkiego rodzaju biura pomocy nie tylko w Polsce ale również działające w Niemczech. 

Jak zorientować się czy mamy doczynienia z poważną firmą posiadającą uprawnienia?

To w sumie bardzo proste. Podpisują Państwo pełnomocnictwo, które jest standardowe dla wszystkich uprawionych w zawodzie.
Tak wygląda pełnomocnictwo dla Steuerberater’ów a tak dala Lohnsteuerhilfeverein’ów.
Jeżeli osoba która nas rozlicza nie zaproponuje nam takiego dokumentu do podpisania, to lepiej nie korzystać z usług tej osoby. Dokonuje ona wtedy czynu karalnego wedle §160STBerG (unerlaubte Hilfeleistung in Steuersachen = nieuprawniona pomoc w sprawach podatkowych) co grozi karą do 5.000€ nie tylko osobie która się tego dopuszcza, ale może dotknąć również i Państwa za współudział w łamaniu prawa. 

Powyżej przedstawione teksty są tekstami redakcyjnymi przygotowanymi przez właściciela strony. Nie udzielamy porad na tematy, które wykraczają poza zakres doradztwa podatkowego stowarzyszenia pomocy w zakresie podatku dochodowego. Usługa doradcza w konkretnym indywidualnym przypadku może być świadczona wyłącznie w ramach ustanowienia członkostwa i wyłącznie w zakresie uprawnień doradczych zgodnie z § 4 nr 11 StBerG.

F.A.Q.

Najczęściej zadawane pytania przy obsłudze księgowości dla firm:

Jak przygotować dokumenty dla księgowego?

Generalnie są dwie szkoły.
1.) Wszystkie rachunki poukładać wedle daty, te wystawione i te otrzymane. Do tego można dostarczyć książkę przychodu i rozchodu “Kassenbuch”.
2.) Rachunki poukładać tematycznie. Wpierw przygotowujemy rachunki wystawione i ponumerowane od najmniejszego do największeg. Potem Rachunki zakupowe, np. za materiał, za paliwo (o ile mamy auto firmowe), za materiały biurowe, środki czystości, czynsze, podróże, itp, itd.

Jakie koszta są kosztami firmowymi?

To w sumie jest bardzo proste pytanie i §4(4)EStG trafia w sedno sprawy.
DE – Betriebsausgaben sind die Aufwendungen, die durch den Betrieb veranlasst sind.
PL – Koszty prowadzenia działalności to te wydatki, które są spowodowane prowadzeniem działalności gospodarczej.
Dla tego gorąco polecam oddzielać wydatki prywatnego życia od wydatków niezbędnych do działania firmy.

Co w przypadku gdy nie posiadamy jeszcze numeru podatkowego?

Jeśli jeszcze nie posiadamy numeru podatkowego, to możemy wystawić rachunek nie podając numeru podatkowego, skoro go nie mamy. Jeżeli podchodzimy do zagadnienia w sposób jak najbardziej rzetelny, czyli w przypadku gdy jesteśmy w trakcie otwierania działalności gospodarczej (urząd otrzymał zgłoszenie), czy też zgłoszenie poszło do urzędu skarbowego, a sam urząd potrzebuje czasu na nadanie numeru i odesłanie go pocztą na adres firmy, to do momentu otrzymania numeru podatkowego wystawiamy rachunki bez numeru podatkowego. W miejscu numeru podatkowego polecam wpisać informację, że numer podatkowy zostanie przekazany w późniejszym terminie.