Od 2019 r. podatnicy otrzymali dwa dodatkowe miesiące na złożenie zeznania podatkowego. Niestety to nie wszystkie zmiany w przepisach. Te drugie nakładają kary finansowe na spóźnialskich. Tak więc za złożenie deklaracji za rok 2017r. to urząd finansowy decydował czy nałożyć na spóźnialskiego karę pieniężną czy też przymknąć oko. Od złożenia deklaracji od roku 2018 niestety kara stała się wymagalna i wynosi 0,25% miesięcznie od kwoty którą zalegamy, lecz nie mniej niż 25€ za każdy miesiąc zwłoki. To naprawdę sporo pieniędzy. (§152 AO)