Deklaracje podatkową w Niemczech może złożyć osobiście podatnik lub jego pełnomocnik. W tym wypadku wedle przepisów prawa, uprawnione są to tylko następujące osoby: doradcy podatkowi (Steuerberater), agenci podatkowi (Steuerbevollmächtigte), prawnicy (Rechtsanwälte), uznani prawnicy europejscy (niedergelassene europäische Rechtsanwälte), audytorzy (Wirtschaftsprüfer), certyfikowani księgowi (vereidigte Buchprüfer) jak i spółki tych samych osób. Zobacz §3StBerG. Dodatków jako wyjątek do ww. osób rozliczać z podatku dochodowego mogą również “Stowarzyszenia pomocy w zakresie podatku od wynagrodzeń”, czyli Lohnsteuerhilfevereine. Jednym z nich jest VLH e.V. do którego przynależe i posiadam odpowiednie kwalifikacje, certyfikat / zezwolenie do wykonywanie ww. czynności.
Czym się różnimy? Różnimy się przede wszystkim ceną.